Ordførarar ber om handling: – Situasjonen er prekær