Anne Mette har fått direktørjobb på Grønland (og det er ikke i Oslo)

foto