foto
«SMART 4-FELT»: Nye Veier AS' nye toppsjef, Anette Aanesland (innfelt) lanserte på en sikkerhetskonferanse på Gardermoen nylig selskapets innspill om en helt ny motorveiklasse for trafikk over 12.000 ÅDT - som de kaller "Smart 4-felt" (innfelt skisse). Her er total veibredde redusert fra dagens norm på 23 meter - til bare 19 meter. De asfalterte kjørefeltene er imidlertid fortsatt like brede som i 23 m-normalen. Foto: Vidar Fløde/Montasje

Slik vil de spare milliarder med «smart 4-felts» på E18