Rådmannen mener media genierklærte parkeringslovbrytere

foto