Opprøret blir stadig større: – Går ikkje å stoppe ferdig regulerte hyttefelt

foto