Posten vil sette ut disse boksene over hele landet. Nå vil de ha innspill fra Telemark