Kioskansatt forsynte seg av Flax-lodd da han ikke fikk lønn – retten er enig i at det var innafor