Her har rådhusflagget vaiet natt og dag: Ingen vet hvorfor det ble heist

foto