Julie Bergan i intervju: Ble dopet ned og avkledd

foto