Går inn for den nye bybrua: I verste fall kan den ende på 135 millioner kroner

foto