Hun trekker seg fra politikken om ikke partiet skroter den omstridte saken