Kjøreskolelærer etterlyser bedre skilting. Dette svarer kommunen

foto