Bygget ny bru til 30 millioner, men to biler kan ikke møtes