Full strid om salet av Gullbring: — Bukken passar havresekken

foto