Her skal det holdes redningsøvelse: Kan komme kraftig røyk ut fra tunnelåpningene

foto