Da naboen klagde til kommuneoverlegen om støy fra hanen for tredje gang tok eieren livet av den