Restaurant blir slått konkurs, reagerer på konkurranse fra kommunen