Da koronapandemien rammet landet, ble det lempet på reglene. Regjeringen instruerte Nav om å være tilbakeholdne med å kreve at bil eller bolig ble solgt før hjelp ble gitt. Dessuten lempet de på kravene om å dokumentere utgifter.

I løpet av høsten har flere tatt til orde for å få tilbake denne ordningen. Men det er ikke aktuelt, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). I stedet vil Nav i løpet av kort tid få utarbeidet en ny veileder. Den vil trolig være på plass i løpet av neste uke.

– Politisk signal

Nyheten blir svært godt mottatt hos Fellesorganisasjonen, som organiserer mange av de Nav-ansatte.

– Det betyr mye både for dem som trenger sosialhjelp og de Nav-ansatte. Folk som sliter nå, må bli møtt av et system som bygger på faglige vurderinger. Sosialarbeiderne i Nav har kompetansen som trengs. Da må ikke strenge politiske føringer stå i veien, sier leder Mimmi Kvisvik.

– Nettopp derfor ba vi om en ny veileder. Som et politisk signal om å gjøre det lettere å få sosialhjelp, og at den ikke automatisk skal avkortes når statlige ytelser øker. Medlemmene våre skal være trygge på at de kan bruke hele bredden i sosialtjenesteloven, sier hun.

Tryggere Nav-ansatte

Hovedmålet med veilederen er å sørge for at Nav-ansatte er klar over og kan bruke rommet som ligger i sosialtjenesteloven.

– Der er det stort handlingsrom, både skjønnsmessig og for individuelle vurderinger. Det er viktig at alle ansatte føler seg trygge på det handlingsrommet de har, sier Mjøs Persen til NTB.

– Er det aktuelt å lempe på kravet om å måtte selge bolig og andre verdigjenstander?

– For det første er dagens praksis ikke slik at man må selge unna alt av verdier. Og litt av poenget med veilederen er at man skal gå inn i den økonomiske situasjonen til den enkelte og gjøre individuelle vurderinger, sier Mjøs Persen.

Ulikt korona-perioden

Hun mener ordningen fra pandemien ikke er egnet til å håndtere dagens situasjon. Den gang var målet å hjelpe folk økonomisk, samtidig som de ble frarådet å oppsøke Navs kontorer fysisk. Det var også viktig at Nav ikke skulle bli overveldet av sterk pågang. Begge disse tingene er annerledes i dag, påpeker hun.

– I dagens situasjon er det slik at mange opplever høyere levekostnader. Det er viktig at de som kan ha rett på økonomisk sosialhjelp, får kartlagt sitt faktiske behov, sier hun.

Arbeids- og inkluderingsministeren vil også ha bedre oversikt over hvordan pågangen har vært hos Nav i høst. Kommunene er nå bedt om å svare slik at man får en oppdatert oversikt.

– Må unngå å selge bolig

Høyres nestleder Henrik Asheim mener det er viktig at Nav får beskjed om å være tilbakeholdne med å kreve at folk må selge bolig og verdisaker. Han mener deler av korona-veilederen fortsatt er aktuell.

– Vi har etterlyst at man kan ta i bruk den delen av veilederen fra koronapandemien. Det skal ikke stilles krav til at du må kvitte deg med eiendom og bilen for å få innvilget sosialhjelp, sier Asheim til NTB.

Dagens situasjon er trolig en tidsavgrenset krise, på samme måte som det var under pandemien. Da er dette et grep man kan innføre midlertidig, mener han.