Vei til over 700 millioner kan bli bygate. Politiker reagerer

foto