Folk og bedrifter sliter, men ordføreren står på sitt

foto