Rykket ut til mulig bygningsbrann. Det viste seg å være fyring