Her økte hytteprisene med nær en million kroner i fjor

foto