Utsetter nye plasser for syke og farlige pasienter