Har tatt grep etter fjorårets påske: - Hektiske dager