Så mange blir tatt for ruskjøring - vårt område blant de verste

foto