Var leder på skolen. Nå blir Jan leder i en helt annen bransje

foto