Her skal det bli bedre for myke trafikanter - sjekk tegningen

foto