Fire omkom i flystyrten. Uvær gjør det umulig å hente dem ut

foto