Skrev ut masse bøter: Politiet sto klare flere steder

foto