Bygget ligger mellom to bilforretninger. Nå er det solgt til en av dem

foto