Det er svært mye som taler for Meierikvartalet

foto