Nora er den einaste i landet som fekk dette stipendet i år

foto