Ben Thomas (25) døde etter knivstikkingen i Skien. Dette er brorens siste hilsen

foto