Krever bompenge-stopp: – Rammer hardest for dem som har minst