Stenger fabrikken på grunn av gasslekkasje - varsler støy