Uleselig navn og feil nummer - men Arnfinn (76) fikk bilen til slutt

foto