Seks av ti fikk penger fra Nav i fjor. Sjekk din kommune her

foto