Kunne spart 12 millioner: Fylkespolitikerne sier nei til kutt i egen lønn

foto