Tilskudd ikke nok for bedriften - reiseselskapet trenger mer for å fortsette virksomheten

foto