Arbeidsulykke: Mann fikk kumlokk over fingrene

foto