Kjøper tomter for 18 millioner kroner for å bygge nytt sykehjem i sentrum

foto