Siktet for drap under terroraksjon – framstilles for fengsling

foto