– Lånegjelden må reduseres om vi skal klare å levere gode tjenester