Avskiltet tivoli: 400.000 i ubetalte bøter og milliongjeld