Føreren skulle aldri ha satt seg bak rattet - stanset av politiet