Disse fastle­gene har flest pasi­enter og lengst vente­liste