– Det han ikke trenger nå er at noen går ut og forsvarer han

foto