Jublet for snorklipping, men så kom nyheten om ny millionsprekk

foto