Kontak­tet poli­tiet etter hendelse på barne­skole i Gren­land