Det star­tet ved en tilfel­dig­het – nå er Simen i verdens­top­pen

foto